Contact

U kunt mij contacteren via email: maurits@py76.be.

Telefoon: 0493 48 04 29

Postadres: Herentalsebaan 191, 2100 Deurne, België.

Belgisch ondernemingsnummer: 0794.318.548

BTW-nummer: BE-0794.318.548

Py76 is lid van de Federatie van Webbedrijven (vzw FeWeb) en verbindt er zich toe de bepalingen van de FeWeb Gedragscode na te leven. Deze gedragscode werd ontwikkeld met het oog op het optimaliseren van de relatie tussen ons bedrijf en de klant. Wij verbinden er ons toe de klant in kennis te stellen van de bepalingen van de gedragscode en die in de opdrachtbevestiging (ondertekende offerte, bestelbon, contract) op te nemen. U vindt de meest recente versie van de gedragscode op de FeWeb-website.